Rekommenderade elektriker för installation av tillfälliga anläggningar

Välkommen till Tomex Elteknik AB i Helsingborg.

Vi arbetar med de flesta förekommande elarbeten som finns i bostäder, kontor, butiker, farm, lager och mindre tillverkningsindustrier mm.

Våra elektriker utgår från Helsingborg men vi arbetar över hela Skåne

I priset för anslutningsavgiften för byggkrafter:

Vi tillhandahåller allt du behöver, från kabel till slut tillhandahåller byggkraftskåpet. I skåpet ska finnas plats för energimätare och för övrigt uppfylla kraven i SS 437 01 40 och SEK 415. Byggkraftskåpet ska vara försett med fast ansluten kabel med tillräcklig längd till anvisad anslutningspunkt eller vid framdragen (befintlig) serviskabel ska installatören ansvara för att serviskabeln ansluts i byggkraftskåpet.

Behörig installatör ska inlämna beställning för anslutningen. Beställningen innehåller ett avtal som beskriver förutsättningarna för anslutningen som begränsas till max 12 mån. Avtalet vänder sig framförallt till kunden för anslutningen och det är ett krav att beställningen är undertecknad. Föranmälan för tillfällig anläggning ska inlämnas två veckor före anslutning skall ske. Om anslutning gäller större effekter måste anmälan lämnas in tidigare än ovanstående tid. Faktura på anslutningsavgiften skickas till beställare.

Tillfällig anläggning är en anslutning av mycket tillfällig karaktär och ska i princip endast godkännas med en anslutningstid på max 7 arbetsdagar. Order gäller anläggningar som kan anslutas till befintligt nät och där inte någon utbyggnad eller projektering av distributionsnätet krävs för anslutningen. I övriga fall ska anslutningstiden bestämmas i varje enskilt fall och eventuell offert lämnas till beställaren. För eventuell flytt av mätarskåp utgår antingen självkostnaden eller ny anslutningsavgift. Om skåpet för anslutningen inte finns på plats eller anslutningen inte kan göras på överenskommen tid eller inte uppfyller kraven för inkoppling, betalar kunden de extra kostnader som uppkommer. Förutom anslutningsavgift betalas under anslutningstiden nätavgift samt för den energi som förbrukas. Nätavgift samt förbrukad energi faktureras separat.

Anslutningskabel skall vara inkopplad i byggcentralen före anslutning till elnätet. För anslutning i kabelskåp, max 5 meter kabel. Kabeln ska skyddas med gult kabelrör i hela sin sträckning ovan mark. I annat fall används RDOE.

Behöver du en elektriker?

24/7 elektriker

Vårt team är alltid tillgängligt för att ge en bättre och snabb lösning för dina behov. Tjänsten är endast tillgänglig för registrerade underhållstjänstkunder

Inspektera

Elinstalation

Av säkerhetsskäl behöver den elektriska installationen inspekteras av en specialist med intervaller på högst vart tionde år. Vi rekommenderar mer frekventa kontroller.

UTFORSKA PRISET

Prisvärd pris

Våra eltjänster finns tillgängliga till överkomliga priser och betalar aldrig extra belopp efter några eltjänster.