Problem

Bild ovan: Branden startade på fjärde våningen i ett kombinerat kylskåp och frys. Fyra timmar senare var huset helt utbränt. På de tre översta våningarna hade ingen överlevt. Det 67,3 meter höga lägenhetsbyggnaden Grenfell Tower på Latimer Road hade 127 lägenheter och 400-600 personer sägs ha bott i huset

Visste du att Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1 800 elrelaterade bränder varje år i svenska hem och just ljusbågar är en av huvudorsakerna till dessa bränder. Och att ca 280 barn varje år uppsöker en akutmottagning till följd av en elolycka? Omkring 100 av dessa barn är mellan 0-2 år. Det är du som innehavare av anläggningen som är rättsligt ansvarig för att den är säker och används på rätt sätt. Ljusbågsfel upptäcks inte nödvändigtvis av traditionella dvärgbrytare, jordfelsbrytare eller personskyddsautomater.

Läs mer: lösning

Siffrorna visar hur viktigt det är att fortlöpande kontrollera sin elanläggning och sina elprodukter, för att undvika att någon skadas eller utsätts för fara. Hur ofta du ska göra kontroller beror bland annat på hur gammal din elanläggning är och hur du använder den. En rekommendation är att gå igenom anläggningen minst en gång per år. Ju äldre din elanläggning är, desto oftare behöver du kontrollera den. För att underlätta för dig har vi tagit fram en praktisk checklista som du kan följa när du kontrollerar anläggningen i din bostad

information från webbplatsen Elsakerhsetverket

med tillstånd av Eaton AB


Läs mer: lösning