Lösning

“Användningen av moderna apparater och ny kablar, utbyte av det föråldrade TNC-systemet (som fortfarande ofta finns i svenska elinstallationer) mot det moderna TNS och frekvent testning av installationens kvalitet är det enda kända sättet att säkerställa elsäkerhet för dig och andra hushållsmedlemmar, särskilt för små barn.”
– säger Piotr Paulo, en certifierad elektriker med många års erfarenhet

Ljusbågsfel inte går att upptäcka med traditionella brytare (som dvärg- och jordfelsbrytare) eller personskyddsautomater..

Med innovation, det så kallade AFDD+, som rymmer tre skydd i en och samma enhet (dvärgbrytare, jordfelsbrytare och ljusbågsdetektor), kan elinstallatörer på ett enkelt och kostnadseffektivt  sätt bygga in skydd mot alla elektriska fel inklusive kortslutning, överbelastning, läckströmmar och dolda ljusbågar. Produkten är självklart också anpassad till den senaste europeiska lagstiftningen

En internationell standard för ljusbågsfel, fastställdes 2012, IEC 60364. Där rekommenderas installation av detekteringsanordningar för ljusbågsfel, särskilt för lokaler med sovutrymmen. Tänkt i Sverige för sjukhus, ladugårdar, k-märkta hus eller andra särskilt ömtåliga anläggningar ur främst brandsynpunkt.

2014 utökades formuleringen med en stark rekommendation om att skydda installationer med en AFDD.

Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Spanien, Danmark, Lettland, Slovakien, Rumänien, Ungern och Schweiz har infört de nya kraven för ljusbågsfel i sina nationella standarder. I Sverige inskrevs ljusbågsvakt som en rekommendation i Elinstallationsreglerna 2017, då i kapitel 42 – Skydd mot termiska verkningar.