Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljötänkande finns i allt vi gör. Rätt kvalitet i rätt tid är ett gemensamt ansvar för våra arbetare och gäller alla våra funktioner och processer. Marknaden ställer allt högre krav på installationsarbete och vi är på väg in i en tid då gamla riktlinjer inte längre håller. 

Beställarens sätt att värdera offert för våra installationsuppdrag baseras inte enbart ekonomiskt, utan kräver även andra förutsättningar. Företagets kunskaper, metoder och system för t.ex. kvalité, miljö och arbetsmiljö spelar en viktig roll vid värderingen. Det är viktigt att ha en bra kommunikation med beställaren och att förstå önskemål, behov och förväntningar så att kundtillfredsställelse kan uppnås.

Vi sitter inte och väntar, utan arbetar konstant med små och ständiga förbättringar. Varje leverans från oss ska vara en rekommendation för kommande affärer. Vi hela tiden arbetar med att förbättra vår kvalitet och skydda miljön.

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet i rätt tid som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar. Rätt kvalitet i rätt tid är ett gemensamt ansvar för samtliga medarbetare och gäller alla funktioner och processer från förfrågan till leverans av produkt och/eller tjänst. Vi sitter inte och väntar utan arbetar proaktivt genom många små ständiga förbättringar. Varje leverans från oss ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Miljöpolicy

Vi skall arbeta för en miljövänlig utveckling och sträva efter att skydda den, samt våra kunder och vår personal. Miljöfrågor skall integreras som en naturlig del i ett ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet. Vi följer och håller oss uppdaterade på lagar, förordningar samt andra krav. Vi ska ligga i framkant i vår industri genom att kontinuerligt arbeta för att förbättra hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och förebygga miljöförorenigar. Vi följer reglerna i Dodd Frank Act och säkerställer att vi eller någon av vår underleverantör inte använder Conflict Minerals.