Arbetsmiljöpolicy

En säker och stimulerande arbetsmiljö är en av våra viktigaste strategiska frågor. Vår arbetsplats ska uppfattas engagerande och utvecklande för alla medarbetare. Vi uppmuntrar välbefinnande och skapar goda förutsättningar för våra arbetare. Vår arbetsplats präglas av omtanke, respekt, öppenhet och delaktighet.